Menu Zamknij

Jak prywatny detektyw może pomóc Twojej firmie

Co dla twojej firmy można zrobić prywatny detektyw?

Usługi detektywistyczne mają bardzo szeroki zakres. Dotyczyć mogą spraw cywilnych, gdzie prywatna osoba zleca indywidualnie sprawę profesjonalistom, może też mieć charakter sprawy prowadzonej dla firmy czy instytucji. Jak wygląda praca detektywa dla firm? Co dla firmy może zrobić prywatny detektyw? Okazuje się, że bardzo wiele. Jako właścicielowi firmy zależy ci zapewne na bezpieczeństwie zarówno miejsca pracy, jak i pracowników oraz na utrzymaniu dobrze prosperującego biznesu. A działania zaś, które może podjąć agencja detektywistyczna, sprzyjają jak najlepszemu o to dbaniu.

Detektyw na tropie korporacyjnego oszustwa

Rynek błyskawicznie się rozwija, powstają coraz to nowe firmy tej samej branży, konkurencja stale wzrasta. Walka o Klienta, zainteresowanie marką, zachęcenie do korzystania z oferowanych przez przedsiębiorstwo usług zwykle odbywa się na poziomie przemyślanego biznesplanu i działań marketingowych. Oczywiście, jest to podstawa sukcesu, jednak dzisiejsze możliwości na utrzymania się firmy na topie znacznie przekraczają te tradycyjne narzędzia. To, co dodatkowo może zwiększyć powodzenie w branży, to perfekcyjnie przeprowadzony wywiad gospodarczy. Mając zebrane dane i informacje o firmach konkurencyjnych, a szczególnie tych, z którymi Twoja firma chciałaby w przyszłości podjąć współpracę, możesz przekonać się jakie intencje kierują konkurencyjnym biznesem i czy współpraca przyniesie oczekiwane korzyści. Dokładna analiza zebranych o innej firmie danych może pozwolić na sprawdzenie jej wiarygodności jako potencjalnego partnera w biznesie. Przy okazji nie do przecenienia będzie wykrywanie i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. Wywiad gospodarczy może przyczynić się do ustalenia, czy dana firma wywiązuje się z umów, płatności, ale też czy dochowuje tajemnic przedsiębiorstwa, prowadzi uczciwą politykę względem klientów. Pomoże sprawdzić, czy pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków zgodnie z umowami, a nawet czy dana firma, z którą zamierzasz wejść w interes, działa w sposób w pełni legalny, np. poprzez zgodne z prawem oznaczanie towarów czy usług.

termometr lekarski

Większa kontrola zwolnień lekarskich

Czy w firmie dochodzi do nadużyć wykorzystywania zwolnień lekarskich? Takie pytanie może zadawać sobie niejeden kierownik. Zwolnienie lekarskie (L4) w założeniu zwalnia z wykonywania obowiązków pracowniczych na rzecz podreperowania zdrowia – na czas leczenia szpitalnego czy rekonwalescencji. Wydawane jest przez lekarza, który kieruje się zdrowotnym dobrem pacjenta. Zdarza się jednak, że L4 wykorzystywane jest przez pracowników, którzy nie mają problemów ze zdrowiem. Konsekwencje, z jakim wiąże się zwolnienie lekarskie, czyli brak pojawienia się pracownika w firmie i więcej czasu dla siebie, nieuczciwi pracownicy wykorzystują do własnych, prywatnych celów. Kontrola zwolnień lekarskich jest szczególnie uzasadniona, jeśli podejrzewasz, że w czasie, kiedy pracownik powinien odpoczywać od pracy z powodu choroby, ten pracuje w innej firmie, zwłaszcza jeśli pracy na rzecz konkurencji zabrania regulamin pracowniczy. Co więcej, zdarza się, że nadużywający zwolnienia pracownik przebywa w czasie rzekomego kurowania się innym mieście, a nawet poza granicami kraju. Również taka sytuacja nie będzie trudna do wykrycia, miasto nie ma znaczenia; prywatny detektyw w Poznaniu poradzi sobie z odnalezieniem oszusta w oddalonym o kilkaset kilometrów Krakowie, a dobra agencja detektywistyczna z terenu Polski doskonale wytropi konkretnego pracownika praktycznie w każdym kraju.

Kto psuje szyki w firmie?

Kradzieże mienia czy wartości intelektualnej mogą zdarzyć się również w środowisku pracy. Innym, nie tak rzadko występującym karygodnym postępowaniem są przywłaszczenia. Przykładem tego, jak sprawca przywłaszczenia legalnie posiada daną rzecz, lecz bezprawnie zatrzymuje ją na własny, prywatny użytek, a nie tylko po to, by móc sprostać służbowym obowiązkom, jest przywłaszczenie firmowego sprzętu takiego jak laptop czy korzystanie ze służbowego samochodu do celów prywatnych kursów. Tego rodzaju nieuczciwe praktyki mogą być dowiedzione między innymi z pomocą prywatnego detektywa. Ten z kolei może również pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzeń, świadków danej sytuacji czy innych niezbędnych okoliczności danej sytuacji, która miała miejsce w pracy, nieobce będzie mu też wykrywanie podsłuchów.

pracownicy w biurze

Czy pracownik dobrze pracuje?

Biuro detektywistyczne może również unaocznić jak pracownicy radzą sobie z dopełnianiem obowiązków. Jednym ze sposobów jest sprawdzenie tego z pomocą usługi, którą określa się mianem tajemniczego klienta. Tytułowy tajemniczy klient to nikt inny jak pracownik biura detektywistycznego, który wciela się w rolę prawdziwego klienta. Po kontakcie z pracownikiem, np. po dokonaniu zakupu, kiedy mowa o sprawdzeniu kompetencji sprzedawcy lub po zrealizowaniu usługi wymagającej kontaktu z danym pracownikiem, detektyw sporządza dokładny raport i przekazuje go zleceniodawcy, czyli Tobie. Na tej podstawie możliwa jest kontrola jakości pracy osób, które zatrudniasz.

Agencja detektywistyczna może przede wszystkim:

  • Przeprowadzić wywiad gospodarczy.
  • Wykryć oszustwo gospodarcze.
  • Ujawnić nieuczciwą konkurencję i przeciwdziałać jej.
  • Skontrolować zwolnienia lekarskie Twoich pracowników.
  • Zrewidować poziom usług, które świadczą Twoi pracownicy.
  • Sprawdzić się wszędzie tam, gdzie wymagana jest weryfikacja przebiegu zdarzeń.

Zapraszamy do kontaktu!