Menu Zamknij

Kontrola zwolnień lekarskich w Poznaniu

Kontrola zwolnień lekarskich

Przeprowadzamy kontrolę zwolnień lekarskich w Poznaniu

Obecnie otrzymanie L4, czyli zwolnienia lekarskiego nie jest trudne, dlatego pracodawcy czasem patrzą na ów dokument nieufnie. Zdarzają się bowiem przypadki, kiedy pracownicy wykorzystują zwolnienia lekarskie celem podjęcia w tym czasie dodatkowej pracy (nawet u konkurencji!), czy do przedłużenia sobie urlopu wypoczynkowego. Dlatego celem kontroli L4 jest ustalenie, czy pracownik zachowuje się zgodnie z obowiązującym prawem, czy może korzysta ze zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem.

Co ma na celu kontrola zwolnienia lekarskiego?

Przeprowadzenie kontroli zwolnienia lekarskiego służy sprawdzeniu, czy pracownicy nie wykorzystują czasu na L4 w niestosowny sposób. Na jakie rodzaje dzieli się kontrola chorego pracownika? 

  1. Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS w domu

Co może sprawdzić ZUS w trakcie trwania orzeczonej niezdolności do pracy: 

  • czy pracownik na zwolnieniu nie wykonuje pracy zarobkowej,
  • czy pracownik na L4 wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób zgodny z przeznaczeniem.

Co może sprawdzić ZUS w trakcie trwania opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny? Kontrola ZUS polega na sprawdzeniu, czy:

  • pracownik nie wykonuje w tym czasie on pracy zarobkowej,
  • czy pracownik nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem.
  • czy też oprócz pracownika nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy są w stanie zapewnić opiekę (nie dotyczy to opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat).

    2. Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę

Oprócz ZUSu również pracodawcy uprawnieni są do przeprowadzania kontroli zwolnienia lekarskiego pracownika.

Jak pracodawca sprawdza zwolnienie lekarskie?

Zgodnie z przepisami z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich, kontroli pracownika na L4 może dokonać sam pracodawca. Możliwe jest także oddelegowanie do tego zadania innego pracownika lub np. agencji detektywistycznej. W tym celu wymagany jest specjalny formularz upoważnienia.

Dodatkowo do przeprowadzenia samodzielnej kontroli pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim, pracodawca może także wnioskować o przeprowadzenie dodatkowej kontroli przez ZUS. Główne uprawnienia mają lekarze orzecznicy z ZUS-u, których kontrole oceniają słuszność przyznawania zwolnień lekarskich. Prościej mówiąc lekarze orzecznicy sprawdzają, czy wypisane zwolnienia było zasadne i czy pracownik miał dobry powód na zwolnienie lekarskie.

 

Badanie prawidłowości zwolnienia lekarskiego

Osobista kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę jest bardzo uciążliwa, dlatego wynajęcie w tym celu agencji detektywistycznej w Poznaniu jest w pełni zasadne i zgodne z prawem. W jaki sposób detektyw przeprowadza kontrolę chorego pracownika? Kontrola w miejscu zamieszkania pracownika jest przeważnie nieskuteczna. Głównie czynności polegają na dyskretnej obserwacji „chorego” celem ustalenia jego zachowań, sprawności fizycznej i dyspozycji.

Konsekwencje nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego

Dowody zebrane na terenie Poznania i dostarczone przez detektywa dają pracodawcy wiele działań celem poniesienia konsekwencji przez nieuczciwego pracownika wynikających ze stosunku pracy.

Pracodawca ma prawo (w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o postępowaniu nieuczciwego pracownika) na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy, rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Nie jest to jednoznaczne ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Pracodawca ma obowiązek znać powód nieobecności pracownika oraz zalecany sposób leczenia.

 

Czy na L4 można iść do sklepu i inne pytania

 

Czy na L4 można wychodzić z domu? 

Jeżeli chory pracownik ma zalecone leżenie to wykonywanie czynności poza miejscem zamieszkania, zwłaszcza wymagające większego wysiłku, narusza obowiązki pracownicze. Pracownik na L4, który nie musi leżeć ma prawo wyjść po zakupy, czy po lekarstwa. Takie czynności nie naruszają obowiązków pracowniczych. 

 

Czy na zwolnieniu lekarskim można pojechać na urlop?

Wyjazd na urlop, wycieczkę czy to krajową, czy zagraniczną postrzegane jest jako naruszenie obowiązków pracowniczych i może prowadzić do zwolnienia. Podstaw do zwolnienia pracownika nie ma w przypadku leczniczego wyjazdu do sanatorium.

 

Czy na zwolnieniu lekarskim można pracować?

Tak, nie każda praca podczas zwolnienia lekarskiego jest zabroniona. Zajęcie dodatkowe, zgodne z zaleceniami lekarskimi i kompletnie różne pracy wykonywanej w firmie macierzystej nie jest nielegalne. 

 

Czy na zwolnieniu lekarskim można wziąć ślub?

Udział we własnym ślubie nie jest naruszeniem obowiązków pracowniczych zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego.

 

 

 

Darmowa wycena oraz konsultacja z detektywem

SEKCJA KRAJOWA

+48 600 434 812

SEKCJA MIĘDZYNARODOWA

+48 731 471 071