Menu Zamknij

Analiza kryminalna

Analiza kryminalna

W jakim celu przeprowadza się analizę kryminalną?

Analiza kryminalna bywa podstawą do wszczęcia dochodzenia czy śledztwa, jest też jedną z metod prowadzenia wszystkich innych spraw, którymi się zajmujemy. Profesjonalną analizę przeprowadzamy, skrupulatnie przetwarzając wszelkie dostępne informacje lub wątki, na które natrafiliśmy w toku naszego dochodzenia. Postępy w zleconej sprawie przedstawiamy w formie wcześniej ustalonej z naszym zleceniodawcą, mogą to być wykresy, dane, tabele, wykazy - w zależności od specyfiki danej sprawy. Nasze dociekania niejednokrotnie rzucają nowe światło na przedstawione oficjalne fakty, przebieg danej sytuacji, zdarzenia. Zdarza się, że zawiłe wcześniej kwestie, brak ciągu przyczynowo-skutkowego w oficjalnej wersji przebiegu zdarzenia czy pozorny brak motywu działania zostaną przez nas obalone, wykazując rzeczywisty i prawdziwy obraz sytuacji. 

Analiza kryminalna dla firm

Analiza kryminalna to poszukiwanie związku pomiędzy informacjami dotyczącymi zdarzeń a osobami związanymi z nimi oraz danymi pochodzącymi z innych źródeł.

Na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę informacji lub danych ustalonych przez nasz biuro detektywistyczne możemy dokonać:

  • analizy bilingów telefonicznych,
  • analizy przepływu pieniędzy na rachunkach bankowych,
  • analizy przepływu towarów,
  • analizy powiązań osobowo – przedmiotowych,
  • analizy działalności i struktury grup osobowych,
  • analizy i weryfikacji przebiegu zdarzenia,
  • analizy zdarzeń towarzyszących lub będących integralną częścią określonego zjawiska, lub czynu,
  • analizy porównawczej materiałów spraw, budowanie wersji śledczych,
  • analizy porównawczej innych materiałów, sprawdzenia ich autentyczności (faktury, umowy itp.),
  • obrazowania mechanizmów powstawania określonych zachowań czy zdarzeń.

Analiza grup osobowych

Ten rodzaj analizy kryminalnej dla firm może obejmować analizę poszczególnych członków załogi danej firmy - personelu każdego szczebla. Jesteśmy w stanie przeanalizować działalność i strukturę określonej grupy zawodowej, poznać rolę każdego członka grupy, ustalić zależności między członkami w perspektywie socjologicznej. Takie działania pomagają w zrozumieniu stosunków panujących w danej firmie, zwyczajów, pozwalają na poznanie danego środowiska pracowniczego od środka. 

Kiedy przeprowadza się analizę przepływu pieniędzy?

Analiza przepływu pieniędzy na rachunkach bankowych, często powiązana z analizą pochodzącą z faktur, przydatna jest w wielu sprawach cywilnych, jak i gospodarczych. W przypadku spraw gospodarczych jesteśmy w  stanie ujawnić na przykład, że między wskazanymi rachunkami doszło do występowania transferu, co może dla naszego klienta oznaczać, chociażby potwierdzenie przypuszczeń o przyjęciu łapówki przez dany podmiot lub istnienie interesów finansowych między dwoma podmiotami, z których nasz klient jest wykluczony. 

Darmowa wycena oraz konsultacja z detektywem

SEKCJA KRAJOWA

+48 600 434 812

SEKCJA MIĘDZYNARODOWA

+48 731 471 071