Menu Zamknij

Dowody rozwodowe w Poznaniu

Dowody rozwodowe

Zbieramy dowody rozwodowe

Całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego to jedyna podstawa do otrzymania rozwodu, w świetle polskiego prawa. Winę za taki stan rzeczy ponieść może oboje małżonków lub jeden z partnerów. Brak ustalenia osoby odpowiedzialnej ma miejsce wtedy, kiedy to obie strony zgadzają się na rozwód bez orzeczenia o winie. W sprawie rozwodowej niezbędne są dowody. Decydują one o zasadności zgłoszonych roszczeń i mogą zwiększyć lub zmniejszyć szanse na pomyślne rozstrzygnięcie sprawy. Dowody rozwodowe są zbierane poprzez gromadzenie dokumentacji potwierdzającej oświadczenia złożone w pozwie rozwodowym. Można je również zebrać poprzez przesłuchanie świadków i przeprowadzenie przesłuchań ze stronami wniosku rozwodowego, a także z osobami trzecimi, które są zaznajomione ze sporną sprawą w celu ustalenia istotnych faktów. W celu zebrania dowodów do sprawy rozwodowej można zgłosić się o pomoc do agencji detektywistycznej w Poznaniu.

Pomoc detektywa w rozwodzie z orzeczeniem o winie

W przypadku orzeczenia rozwodu ze wskazaniem na winę jednego z partnerów konieczne są dowody rozwodowe. Sąd potrzebuje bowiem uzasadnienia przy wydaniu takiego wyroku. Gromadzenie dowodów na własną rękę jest jak najbardziej możliwe, ale bywa ryzykowne, ponieważ można spotkać się z zarzutem naruszenia dóbr osobistych, a tym samym z konsekwencjami prawnymi.

Znacznie lepszym pomysłem jest skorzystanie z usług licencjonowanego detektywa. Detektyw jest osobą postronną i jego ustalenia udokumentowane w formie pisemnego raportu stanowią dowód w sprawie. Ponadto detektyw może być wezwany przez Sąd w charakterze świadka i przesłuchany w związku z poczynionymi ustaleniami.

Powody rozpadu małżeństwa

Powodów, które finalnie mogą doprowadzić do rozpadu małżeństwa, jest wiele. Do najczęściej spotykanych należą:

  • niewierność,
  • nielojalność,
  • uzależnienia,
  • kłamstwa.

Nasza praca jako detektywów polega na skrupulatnym i dyskretnym zebraniu wszelkich dowodów w celu udowodnienia nielojalności i potwierdzenia rozpadu pożycia małżeńskiego.

Dowody niewierności partnera

Najpoważniejszymi dowodami na niewierność są zdjęcia partnera w intymnej sytuacji z osobą trzecią. Dodatkowo ogromne znaczenie ma też korespondencja, czyli zapisy rozmów telefonicznych, SMS-ów, maili, paragony za restauracje, hotele czy drogie prezenty. Informacje te zbierane są nie tylko poprzez obserwację osoby, czy miejsca, ale również między innymi wywiad środowiskowy, a także analizę poruszania się osoby w sieci internetowej, wpisów na Facebooku, czy Instagramie.

Dokładna obserwacja partnera

W jakich sytuacjach mogą pojawić się wątpliwości dotyczące współmałżonka? 

  1. Nagła zmiana służbowego grafiku, podczas gdy do tej pory zawsze była stała.
  2. Nieprzewidywalne i częste wyjścia z domu.
  3. Nagłe podróże służbowe.
  4. Nagłe dbanie o wygląd (co wcześniej nie miało miejsca).
  5. Przesadne bronienie dostępu do swojego telefonu czy komputera.

Po nabraniu podejrzeń przez skrupulatną obserwację współmałżonka warto skontaktować się z biurem detektywistycznym i poprosić o pomoc. Profesjonaliści potwierdzą najgorsze obawy i pomogą zebrać dowody do postępowania sądowego.

Zbieranie informacji dowodowych Poznań

Z racji delikatnej natury spraw rozwodowych, działamy dyskretnie, taktownie oraz z zachowaniem pełnego profesjonalizmu na terenie Poznania. Zbieramy dowody na niewierność czy nielojalność współmałżonka bez wzbudzania podejrzeń. Obserwujemy i rejestrujemy działania, zachowania, spotkania osoby, co do której padły podejrzenia. Gromadzimy dowody w formie raportów, zdjęć, nagrań, a o postępach na bieżąco informujemy zleceniodawcę.

Darmowa wycena oraz konsultacja z detektywem

SEKCJA KRAJOWA

+48 600 434 812

SEKCJA MIĘDZYNARODOWA

+48 731 471 071