Menu Zamknij

Wywiad gospodarczy w Poznaniu

Wraz z błyskawicznie zmieniającym się rynkiem, również przedsiębiorstwa dosięgła ewolucja. Z każdym kolejnym rokiem zwiększa się ilość firm, które operują w tym samym sektorze oraz coraz intensywniej kształtuje się konkurencja. Co ciekawe, nie tyle dotyczy to marek rywalizujących na arenie światowej, ile firm operujących na terenie jednego państwa, które walczą między sobą o tę samą docelową grupę klientów. Taka sama sytuacja ma miejsce również w Polsce. Przedsiębiorcy z naszego kraju coraz chętniej sięgają po profesjonalne narzędzia informacyjne, by zminimalizować ryzyko dobierając potencjalnych kontrahentów. Wywiad gospodarczy jest jednym z najbardziej kompleksowych rozwiązań tego typu.

Na czym polega wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy jest procesem polegającym na zdobywaniu danych i informacji o konkurencyjnej firmie, z którą osoba zlecająca przeprowadzenie wywiadu chciałaby podjąć współpracę. Warto nadmienić, że przy przeprowadzaniu wywiadu korzysta się z legalnych środków i nie łamie zasad etyki biznesowej. Wywiad obejmuje zebranie danych o firmie oraz ich dokładną analizę. Finalnie dane te zostaną przedstawione zleceniodawcy, aby mógł zapoznać się z pełnym obrazem firmy, z którą chce nawiązać bezpośrednią współpracę. Krótko mówiąc, wywiad gospodarczy to sprawdzenie wiarygodności potencjalnego partnera biznesowego przed podjęciem współpracy. W dzisiejszych czasach wywiad gospodarczy łączy w sobie działania biur detektywistycznych i dodatkowe usługi, które związane są z tą profesją. Wszystkimi działaniami kierują profesjonaliści mający świetną znajomość prawa oraz wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw np. pracownicy służb specjalnych, dziennikarze, politycy, czy byli policjanci. Jeśli nie jesteś pewien wiarygodności firmy, z którą planujesz nawiązać współpracę, wywiad gospodarczy pomoże rozwiać wątpliwości. 

Jakie są cele wywiadu gospodarczego

Celem nadrzędnym wywiadu gospodarczego jest uchronienie przedsiębiorcy przed stratami finansowymi, które mogłyby nastąpić w wyniku błędnie podjętej inwestycji.  Podstawą jest dokładnie sprawdzenie potencjalnego kontrahenta pod względem wypłacalności firmy, legalności prowadzonych przez niego działań, oraz potencjału nawiązania współpracy.

Najistotniejsze cele wywiadu gospodarczego to:

  1. Ocena mocnych i słabych punktów wybranego przedsiębiorstwa
  2. Potwierdzenie legalności działań kontrahenta
  3. Dokładna analiza kondycji finansowej potencjalnego kontrahenta
  4. Zebranie dodatkowych informacji mogących wpłynąć na decyzję o nawiązaniu współpracy.
Wywiad gospodarczy dla bezpieczeństwa Twojej firmy - czyli ufaj, ale sprawdzaj
jak sprawdzić kontrahenta

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta

Im większa specjalizacja wywiadowni gospodarczej, tym szerszy jest zakres informacji, które przedsiębiorcy może przygotować i przedstawić agencja. Wywiad to proces, który może potrwać od kilku dni, ale może być też działaniem ciągłym. Zależy to od tego na jakich informacjach zależy klientowi oraz o stopniu ich zaawansowania. Biuro detektywistyczne prowadzące wywiad gospodarczy korzysta ze środków legalnych do pozyskania danych. Ogromne znaczenie ma wybór profesjonalnego zleceniobiorcy, ponieważ od wiedzy właśnie zależeć będzie jakość i merytoryczność finalnej analizy.

Wywiad gospodarczy - efekty

Obecnie zarówno średnie, jak i małe przedsiębiorstwa decydują się na przeprowadzenie wywiadu gospodarczego. Nie ma w tym nic dziwnego, wywiad może ustrzec firmę przed znacznymi stratami finansowymi. Finalnym efektem pracy wywiadowni jest raport, który otrzymuje przedsiębiorca-zleceniodawca. To wynik wszystkich działań prowadzonych przez biuro detektywistyczne i dogłębna analiza uzyskanych informacji. Stanowi to kluczowy element przy podejmowaniu następnych kroków biznesowych.

wywiad gospodarczy
wywiad gospodarczy Poznań

Raport z działań wywiadowni gospodarczej

Finalny dokument jest dla przedsiębiorcy ważny nie tylko z punktu widzenia procesu decyzyjnego względem potencjalnego partnera w biznesie. W sytuacji, gdyby okazało się, że sprawdzana firma prowadzi nielegalne praktyki, raport wywiadu gospodarczego może stanowić dowód w postępowaniu sądowym. 

Przedsiębiorca zazwyczaj przekazuje otrzymany raport wybranym przez siebie analitykom, którzy na jego podstawie planują dalsze działania biznesowe firmy. Zdarza się, że do przeprowadzenia wywiadu gospodarczego przedsiębiorca, zamiast decydować się na współpracę z agencją detektywistyczną, wybiera własnych pracowników. Opcja może wydawać się tańsza i kusząca, ale warto by osoba przeprowadzająca wywiad miała odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Dodatkowo nigdy nie wiadomo czy raport przygotowany przez pracowników firmy na pewno będzie obiektywny i wiarygodny. Zdecydowanie bardziej polecamy oddać się w ręce profesjonalistów z firmy zewnętrznej.

Wywiad gospodarczy -  współpraca z detektywem

Najważniejsze o czym należy pamiętać to to, że wynajęte przez przedsiębiorcę biuro detektywistyczne to sojusznik, a nie wróg. Informacje zebrane przez detektywów pomogą właścicielowi firmy podjąć ważne decyzje i uchronić przed ewentualnymi stratami finansowymi. Ważne, by przekazać detektywom dokładnie, na jakich danych mają się skupić w raporcie i zawsze jasno i klarownie komunikować swoje oczekiwania i cele. Zatajanie informacji, nieufność czy przemilczenie doprowadzą jedynie do nieporozumień i zdecydowanie utrudnią przeprowadzenie rzetelnego wywiadu gospodarczego. Jeśli przedsiębiorca posiada już jakieś informacje otrzymane od potencjalnego partnera, warto przekazać je detektywom. Posłużą one jako punkt zaczepienia oraz będą elementem finalnego zestawienia danych.

Rodzaje wywiadu gospodarczego

Wywiadem gospodarczym  zajmują się nie tylko agencje detektywistyczne. Te działają w sposób zgodny z prawem, pozyskując dane legalnymi drogami. Nie wszyscy jednak tak postępują. Ze względu na to można podzielić wywiad gospodarczy na kilka rodzajów:

  • wywiad biały - działania prowadzone są zgodnie z prawem, przejrzyście i legalnie, a zdobyte dane są publiczne i nie objęte klauzulą tajności 
  • wywiad szary - przeprowadzający wywiad poruszają się na granicy legalności, starając się pozyskać dane, których nie można zdobyć z otwartych źródeł. Dodatkowo posiłkują się obserwacją ludzi i miejsc. Korzystanie z niektórych narzędzi jest legalne tylko wtedy jeśli robią to licencjonowane agencje detektywistyczne.  
  • wywiad czarny - nazywany jest także szpiegostwem i jest zaostrzoną odmianą wywiadu szarego. To często nielegalne metody prowadzące do zdobycia chronionych danych. 
  • wszechstronny wywiad gospodarczy - jego celem jest uzyskanie obszernych danych na temat danego przedsiębiorstwa, ale bez sprecyzowania konkretnych elementów.
  • wywiad ukierunkowany - jest przeciwieństwem wywiadu wszechstronnego. Ma jasno i klarownie określone cele.

Wywiad gospodarczy często mylony jest ze szpiegostwem gospodarczym, a tymczasem pojęcia te nie są równoznaczne. Wywiad gospodarczy jest przeprowadzany przy pomocy środków legalnych i prowadzi do pozyskania danych, które nie są objęte klauzulą tajności. Bazując na powszechnie dostępnych źródłach, jest praktyką etyczną. Siłą wywiadu gospodarczego są specjaliści i analitycy umiejący wyciągnąć istotne informacje i je zinterpretować. Z kolei szpiegostwo gospodarcze opiera się na działaniach nielegalnych, gdyż celem jest pozyskanie danych poufnych, chronionych.

Korzystanie z usług profesjonalnej firmy zajmującej się wywiadem gospodarczym nie powinno wzbudzać we właścicielach firm uczucia niepokoju. Eksperckie wywiadownie działają całkowicie uczciwie względem potencjalnych kontrahentów. Finalny raport przygotowany w następstwie działań detektywów może być kluczowy przy ocenie uczciwości zamiarów ewentualnych partnerów biznesowych. Polak wcale nie musi być mądry po szkodzie. Wystarczy, żeby nie było żadnej szkody, a w tym pomoże wywiad gospodarczy. Zapraszamy do naszego biura detektywistycznego na terenie Poznania.

Darmowa wycena oraz konsultacja z detektywem

SEKCJA KRAJOWA

+48 600 434 812

SEKCJA MIĘDZYNARODOWA

+48 731 471 071