Menu Zamknij

Wykrywanie i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

Wykrywanie i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

W szybko zmieniającym się świecie biznesu ważne jest, aby Twoja firma nie została poszkodowana przez nieuczciwą konkurencję. Firmie trudno byłoby konkurować z podmiotem, który oszukuje lub dostarcza produkty niskiej jakości. Nieucziwi konkurenci mogą stosować takie metody, jak fałszywa reklama, ustalanie cen i nielegalny dumping, aby uzyskać przewagę na rynku.Przykładem może być sytuacja, w której firma fałszywie reklamuje swój produkt jako wegański lub przyjazny dla środowiska, gdy nie jest to prawdą. W takim przypadku reklama powinna zostać uznana za fałszywą i za przykład nieuczciwej konkurencji. Tego rodzaju działanie z pewnością spowoduje zamieszanie na rynku, oraz wpłynie na negatywny wizerunek firmy konkurencyjnej, ponieważ konsumenci mogą nie chcieć kupować produktu niezgodnego z opisem.

Działania nieuczciwej konkurencji

O nieuczciwej konkurencji wiele słyszy się w kontekście sportowym, ale nie tylko. Cała branża biznesowa narażona jest na nieuczciwą konkurencję. W jakich okolicznościach ma to miejsce? Kiedy firma konkurencyjna zagraża interesom Twojej firmy bądź działa bezpośrednio na jej szkodę. Jakie postępowania zaliczamy do działań nieuczciwej konkurencji?

 • Oznaczenie przedsiębiorstwa, wprowadzające w błąd;
 • Nakłanianie do niewywiązywania się z umowy;
 • Nakłanianie do zerwania umowy;
 • Rozprowadzanie fałszywych informacji o firmie;
 • Oszukiwanie klientów co do pochodzenia geograficznego produktów;
 • Oznaczenie towarów czy usług wprowadzające w błąd
 • Kopiowanie produktów konkurencji;
 • Utrudnianie dostępu do rynku 
 • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną;

Niektórym z nich, warto przyjrzeć się bliżej.

Oznaczenie przedsiębiorstwa, wprowadzające w błąd

Oznaczenie firmy wprowadzające klienta w błąd ma miejsce, kiedy konkurencyjna firma posługuje się nazwą, znakiem czy też innym symbolem, którym zgodnie z prawej operuje już inna firma.

Oznaczenie towarów czy usług wprowadzające w błąd

Do działań nieuczciwej konkurencji zalicza się niepoinformowanie klientów o jakości, czy ilości składników danego produktu, sposobu jego wykonania, sposobu jego używania czy poinformowanie o ryzyku wiążącym się z użytkowania danego produktu.

Oszukiwanie klientów co do pochodzenia geograficznego produktów

Oszukiwanie co do pochodzenia geograficznego produktów ma miejsce wtedy, gdy informacja o kraju pochodzenia/wytworzenia towaru jest fałszywa, czyli np. na produkcie znajduje się etykieta made in Poland, ale de facto wyrób powstał w Chinach. Oszustwem jest również korzystanie z  chronionych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia.

Nakłanianie do niewywiązywania się z umowy

Świadome namawianie pracowników do niewykonywania swoich obowiązków, prowadzące do powstania szkody u przedsiębiorcy oraz zysku u rywalizującej firmy jest praktyką nieuczciwej konkurencji.

Utrudnianie dostępu do rynku

Utrudnianie dostępu do rynku ma miejsce, kiedy nieuczciwy konkurent podejmuje działania mające wymusić na klientach siebie jako sprzedawcę czy kontrahenta, a także przez sprzedaż produktów poniżej kosztów ich wytworzenia.

Czy padłeś ofiarą nieuczciwej konkurencji? 

Czy można rozpoznać, że padło się ofiarą nieuczciwej konkurencji? Tak, następujące wydarzenia mogą być sygnałem, że Twoje przedsiębiorstwo jest obiektem nieuczciwych działań.

 1. Nagłe zerwanie współpracy przez usługodawców i kontrahentów.
 2. Problem ze znalezieniem nowych kontrahentów.
 3. Problem ze znalezieniem nowych kontaktów i zamówień.
 4. Istotny spadek zainteresowania ofertą przedsiębiorstwa.
 5. Niejasny i nagły spadek pozycji na rynku

Stosowanie nieuczciwej konkurencji jest niezgodne z prawem i regulowane za pomocą dwóch ustaw: Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070) oraz Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076).

Wykrywamy nieuczciwą konkurencję

Jeżeli podejrzewasz, że stałeś się ofiarą nieuczciwej konkurencji, zapraszamy do naszego biura detektywistycznego. Prowadzimy śledztwa własne mające na celu wykrycie nieuczciwej konkurencji naruszające interesy klienta. Gromadzimy informacje dotyczące takich zdarzeń, podmiotów dopuszczających się naruszenia i ewentualnie, podmiotów czerpiących zyski z naruszenia przepisów prawa. Pomagamy wyeliminować bezprawne zachowania oraz podpowiemy jak zabezpieczyć się przed takimi czynami. Jesteśmy w stanie sprawdzić, czy na rynku pojawiły się podrobione produkty twoich towarów i skąd pochodzą. Towar zabezpieczymy i skompletujemy materiał dowodowy dający podstawę do wszczęcia postępowania przygotowawczego przez organy ścigania.

Darmowa wycena oraz konsultacja z detektywem

SEKCJA KRAJOWA

+48 600 434 812

SEKCJA MIĘDZYNARODOWA

+48 731 471 071