Menu Zamknij

Pomoc detektywa poza granicą kraju

Są takie sytuacje, które wymuszają zwrócenie się o pomoc do detektywa o odpowiednie działania operacyjne poza granicami naszego kraju. Praktyka wielu agencji detektywistycznych, w tym naszej, pokazuje, że sprawa międzynarodowa to wcale nie tak rzadko występujące przypadki, z jakimi mamy do czynienia. Prawdą jest, że praca detektywistyczna nie ogranicza się do działań tylko na danym obszarze. Oczywiście, działamy również lokalnie, rozwiązujemy sprawy w mieście, gdzie siedzibę ma nasze biuro. Jednak usługi detektywistyczne, ich natura, uniemożliwia ograniczanie się jedynie do danego miasta, województwa czy nawet kraju. Rozwiązanie wielu spraw byłoby z przyjęciem takiego założenia zwyczajnie niemożliwe. W jakich przypadkach prowadzimy działania poza granicami Polski, przeczytasz poniżej.

czarnobiała sylwetka detektywa

Zaginięcia osób

Kiedy zaginie człowiek, najbliżsi robią zwykle wszystko, by odnaleźć członka rodziny. Jeśli tylko mają taką możliwość, to oprócz współpracy z policją, decydują się również na usługi detektywistyczne. Zwłaszcza wtedy, kiedy istnieje domniemanie, że ktoś mógł za granicę uciec bądź też zostać wywieziony. Ten ostatni przypadek bywa szczególnie trudną sprawą i dla policji, i dla detektywów. Jedną z najbardziej bulwersujących opinię publiczną spraw jest handel żywym towarem. Proceder ten jest karygodny. Ogromnie obciąża fizycznie i psychicznie ofiary. Przemoc, nadużycia, celowe uzależnianie ofiar od narkotyków, by łatwiej było tymi ofiarami sterować i je wykorzystywać, to kwestie, o których dowiadują się organy śledcze i detektywi podczas wielu dochodzeń przeciwko sprawcom takich czynów. Konwencje międzynarodowe zakazują handlu ludźmi, a na całym świecie podejmowane są różne formy przeciwdziałania podobnym praktykom, czego przykładem może być polska organizacja La Strada. Wciąż jednak mają miejsce zaginięcia za granicą, nabijając licznik tej przykrej statystyce.

Porwania i ucieczka za granicę

Wspomniane poszukiwanie osób przez detektywów może być też następstwem zagranicznych porwań rodzicielskich. Kiedy między dwojgiem rodziców dziecka dochodzi do nieporozumień pod względem sprawowania nad nim opieki, w efekcie nierzadko dochodzi do zatrzymania dziecka przez jednego z rodziców, a następnie ucieczki z nim poza Polskę. Taka „zagraniczna wycieczka” ma utrudnić kontakt zarówno z dzieckiem, jak i z jego dopuszczającym się porwania rodzicielskiego rodzicem, przez co trudniej o negocjacje dotyczące powrotu. Jeśli obydwoje rodziców dysponuje pełnią praw rodzicielskich, rzeczywiście trudno tutaj o podjęcie kroków prawnych i udowodnienie, że jeden z rodziców działa na szkodę drugiego rodzica, a przede wszystkim dziecka. Pobyt za granicą może być tymczasowy, a może przerodzić się w dłuższą rozłąkę. Pozostająca w Polsce zrozpaczona matka czy zdesperowany ojciec pragną zobaczyć się z ukochanym dzieckiem, a przynajmniej wiedzieć, że jest bezpieczne i zaopiekowane. Dobry detektyw za granicą ma szansę dotrzeć do prawdy i zdobyć wszelkie interesujące informacje, w tym miejsce pobytu i warunki, w jakich przebywa dziecko.

Wyjazd za pracą

Rynek pracy w Polsce z różnych względów nie zawsze odpowiada oczekiwaniom Polaków. Z tego powodu część decyduje się wyjechać w poszukiwaniu zatrudnienia za granicę, licząc na lepsze zarobki, a przy okazji ciesząc się możliwością podszkolenia języka obcego. Jednym z najbardziej obleganych kierunków do pewnego czasu (przed brexitem) była Wielka Brytania. Znajomość angielskiego jest dziś niemal powszechna, bariera językowa nie stanowi więc dużego problemu. Jednocześnie w przeciwieństwie do innych państw Unii Europejskiej, otwarcie rynku pracy w UK nie wiązało się z istnieniem okresu przejściowego, co jeszcze bardziej motywowało do wyruszenia do Zjednoczonego Królestwa. Innymi kierunkami, gdzie decydują się dziś wyjeżdżać rodacy w poszukiwaniu pracy, to między innymi kraje skandynawskie — Szwecja i Norwegia oraz te nieco bliżej nas — Niemcy oraz Czechy.

Zarobkowy pobyt za granicą nie zawsze kończy się jednak pomyślnie. Nagła utrata pracy to sytuacja kryzysowa, która nawet u nas w kraju potrafi pozostawić po sobie emocjonalne ślady. Również wtedy, gdy można liczyć na wsparcie obecnej na miejscu rodziny, przyjaciół czy znajomych, a co dopiero na obczyźnie. Samotność w obcym kraju w połączeniu z niepowodzeniem zawodowym to niestety częsty scenariusz późniejszych, przykrych wydarzeń, w obliczu których pozostająca w Polsce rodzina prosi o pomoc detektywa.

Nieuczciwi kontrahenci

Nowa współpraca biznesowa? Pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych czy klientów jest warunkiem owocnego rozwoju firmy. Nie zawsze jednak wśród osób czy przedsiębiorstw znajdują się te, które są godne zaufania. Niedostatecznie wnikliwie przeprowadzony wywiad gospodarczy czy zwyczajnie pochopne obdarzenie zaufaniem strony, która na to nie zasługuje, może doprowadzić do problemów — od strat finansowych, po te związane z zachowaniem dobrego imienia przedsiębiorstwa. Kontrahent nie zapłacił faktur, nie wywiązał się z umowy, zapadł się pod ziemię. Znalazł się jednak za granicą — takie sprawy agencja detektywistyczna prowadziła już niejednokrotnie. Co więcej, niektóre z tych spraw nie wiązały się działaniami z nowymi, świeżymi w branży partnerami biznesowymi, lecz z osobami, które dotąd na rynku branżowym funkcjonowały bez zarzutu. Powodem ucieczki nie tak rzadko bywa nagła niewypłacalność. Ucieczka to jednak z pewnością nie jest metoda na rozwiązywanie problemów finansowych, która cechuje profesjonalistów. Co więcej, czasami okazuje się w toku prowadzonego śledztwa, że niewypłacalność okazuje się rzekoma, a poszukiwanie mienia przynosi niespodziewane pod tym względem konkluzje.

rysunkowa mapa świata

Czy detektyw może pracować w każdym kraju?

Aby zdobyć licencję detektywa, trzeba złożyć stosowne wnioski, dokumenty, zaświadczenia, m.in. o niekaralności, orzeczenia lekarskie oraz dokumenty potwierdzające ukończenie odpowiedniego szkolenia. Tak przynajmniej jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe wytyczne w innych krajach mogą się od siebie różnić. Może tak zdarzyć się np. w przypadku wytycznych w kontekście posiadania i używania broni, niektórych sprzętów czy urządzeń. Zgłaszając się do nas po pomoc w sprawie, w która prowadzona ma być poza terenem Polski, dokładnie staramy się przeanalizować wszelkie możliwości, które możemy zaoferować z naszej strony Klientowi. Warto wiedzieć, że mając uprawnienia do pracy na terenie Polski, która jest jednym z krajów europejskich, mamy prawo przemieścić się i pracować w kraju objętym Europejskim Obszarze Gospodarczym. Są to więc takie miejsca jak Austria, Belgia, Bułgaria, część Chorwacji, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry czy Włochy.