Menu Zamknij

Wyższe alimenty, a pomoc detektywa

Jak detektyw może pomóc w uzyskaniu wyższych alimentów?

Podczas rozprawy rozwodowej sąd orzeka alimenty na dzieci, a w określonych przypadkach również na byłego małżonka, w ustalonej wysokości. Jednak z upływem czasu okoliczności życiowe ulegają różnym zmianom i kwota alimentów staje się niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb osób uprawnionych. Czy jest możliwe uzyskanie wyższych alimentów i w jaki sposób może w tym pomóc detektyw?

Kiedy sąd może orzec wyższe alimenty?

Dziecko, które dorasta, ma coraz większe potrzeby. Rozpoczynając naukę w szkole musi mieć podręczniki i zeszyty, przybory szkolne. Jeżeli uczęszcza na zajęcia dodatkowe, np. lekcje języka obcego czy muzyki, zapewne są one dodatkowo płatne. W dalszej kolejności młody człowiek może wyjechać na studia do innego miasta i wówczas będą potrzebne dodatkowe środki na utrzymanie i mieszkanie. 

figurka sprawiedliwości

Obowiązek alimentacyjny, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, nie wygasa z chwilą ukończenia przez dziecko 18 lat; jeżeli kontynuuje ono naukę na studiach i nie ma własnych źródeł dochodu, jest uprawnione do alimentów do ukończenia 25 lat. W przypadku niepełnosprawności dziecka obowiązek alimentacyjny jest dożywotni, natomiast jeżeli dziecko posiada własne źródło utrzymania (majątek, z którego może pokrywać jego koszty), to niezależnie od jego wieku zobowiązany rodzic może zostać z obowiązku alimentacyjnego zwolniony. W praktyce jednak ta ostatnia sytuacja ma miejsce dość rzadko.

Okoliczności, w których sąd może podwyższyć alimenty, to nie tylko zmiana sytuacji i potrzeb dziecka wraz z dorastaniem. Może się zdarzyć, że rodzic, który sprawuje bezpośrednio władzę rodzicielską, straci pracę i jest trwale bezrobotny w związku z przewlekłą chorobą. Nie jest wówczas w stanie zapewnić dziecku takich warunków, jakie miało ono wcześniej. Dziecko również może zachorować lub ulec wypadkowi, w następstwie czego może wymagać stałej opieki, przyjmowania leków, rehabilitacji, itp. Każdy przypadek jest wnikliwie badany przez sąd. Zawsze uwzględniane są dwie podstawowe kwestie: potrzeby dziecka oraz możliwości zobowiązanego rodzica.

Jak może pomóc detektyw?

Często zdarza się, że zobowiązany rodzic, kiedy drugi rodzic domaga się podwyższenia alimentów na dziecko, zaczyna ukrywać swoje dochody i robi to tak skutecznie, że na pierwszy rzut oka nie ma możliwości wykazania jego rzeczywistej sytuacji materialnej. Samodzielne działanie w celu ustalenia stanu faktycznego może wprawdzie doprowadzić do jego odkrycia, ale w sądzie liczą się dowody, dlatego rzeczywiste dochody muszą być udokumentowane. 

Jest to zadanie właśnie dla detektywa. Jest on przygotowany merytorycznie, poza tym posiada licencję, a na jej podstawie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych bez zgody osób, których dotyczą. Oprócz tego detektyw rozporządza czasem, który umożliwia mu dotarcie do źródeł dochodu zobowiązanego i działa profesjonalnie, a co najważniejsze – dyskretnie i skutecznie. Ponadto, nie będąc stroną, może zeznawać w sądzie w charakterze świadka, niezależnie od złożonego raportu z przeprowadzonych czynności poszukiwania majątku.

Detektyw w ramach swojej pracy może poszukiwać nieruchomości należących do zobowiązanego, może również uzyskać orzeczenie rzeczoznawcy, który dokona wyceny ich wartości. Dokumentacja przedstawiona w sądzie może stanowić przesłankę orzeczenia wyższych alimentów. Podobnie detektyw ma możliwość poszukiwania majątku zbytego przez zobowiązanego, jeżeli mają zastosowanie art. 136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 59 Kodeksu cywilnego, zabezpieczające roszczenia osób uprawnionych do alimentów. Detektyw zgromadzi dokumenty, które udowodnią bezskuteczne zbycie majątku i ukrycie uzyskanych środków pieniężnych.

detektyw w sądzie

Warto podkreślić, że biura detektywistyczne wykorzystują wyłącznie legalne metody. W związku z tym osoba, która zwraca się o pomoc do takiego biura, nie ponosi odpowiedzialności karnej. Detektyw ma świadomość, że sprawy rodzinne nie należą do łatwych i zawsze pracuje w sposób profesjonalny, aby każda informacja mogła być wykorzystana przez zleceniodawcę w trakcie rozprawy w sądzie.