Menu Zamknij

Jak detektyw pomaga w procesie rekrutacji pracownika do firmy?

Pomoc detektywa w weryfikacji kandydatów do pracy

Spis treści

  1. Czego nie dowiesz się na rozmowie z kandydatem?
  2. Jakie są prawdziwe intencje kandydata do pracy?
  3. Okres próbny pracownika

Potrzeba weryfikacji pracownika może dotyczyć zarówno tych pracodawców, którzy właśnie rekrutują kandydatów do pracy niebędących jeszcze członkami firmowej załogi, jak i tych, którzy już zatrudnianiają pracowników – w tym drugim przypadku weryfikacja dotyczy głównie kwestii jakości wykonywania służbowych obowiązków. Zwykle jednak to właśnie etap zatrudniania pracownika i wybór najlepszego kandydata jest najtrudniejszym zagadnieniem, szczególnie w sytuacji, kiedy zainteresowanych pracą na danym stanowisku jest nawet o kilkaset procent więcej niż wakatów w przedsiębiorstwie. Mając już więc za sobą etap wyselekcjonowania najbardziej, zdaniem pracodawcy czy pracownika działu HR, teoretycznie najlepszych kandydatów, czas na bardziej praktyczną weryfikację.

pomoc w rekrutacji

Czego nie dowiesz się na rozmowie z kandydatem?

Poszukiwanie pracy przez przyszłych pracowników niesie za sobą ryzyko tego, że w CV mogą znajdować się przekłamania. Niekiedy są to drobne nieścisłości, których waga jest na tyle niska, że trudno mówić o tym, by stanowiły przeszkodę w wykonywaniu przyszłych obowiązków. Niektóre zaś mogą mieć poważniejsze konsekwencje. Twarde umiejętności łatwo zweryfikować. Jednak brak umiejętności miękkich, niezbędnych w pracy, kandydatowi łatwiej jest ukryć. Jeśli zależeć będzie mu na otrzymaniu danej pracy, doskonale przygotuje się nawet pod kątem pytań otwartych, mających pomóc chociażby w określeniu typu osobowości czy stylu reagowania w konkretnych sytuacjach. Prywatny detektyw może przetestować te elementy w realnym środowisku, w otoczeniu kandydata, co byłoby trudne do przeprowadzenia przez pracodawcę, nie posiadającego ku temu narzędzi, które by na to pozwały. Bywa też, że kandydat rozmija się z prawdą w kontekście rzeczywistych powodów zakończenia współpracy z poprzednim pracodawcą. Najczęściej wynika to z faktu, że ujawnienie prawdziwego powodu zwolnienia lub odejścia z poprzedniej pracy naraziłoby kandydata na wahania przyszłego pracodawcy jeśli chodzi o sfinalizowanie umowy o pracę. Agencja detektywistyczna na prośbę przedsiębiorcy podejmie się śledztwa w tym zakresie. Może też zweryfikować dotyczasową ścieżkę kariery tak, aby pracodawca mógł porównać przedstawione fakty z deklaracjami kandydata. 

detektyw a rekrutacja

Jakie są prawdziwe intencje kandydata do pracy?

Jeżeli osoba, która ubiega się o pracę w firmie miałaby objąć stanowisko, dające jej dostęp do poufnych informacji, zachować trzeba szczególną ostrożność i bardzo skrupulatnie sprawdzać zarówno kompetencje danej osoby, jak i jej biznesową przeszłość. Co do weryfikacji kompetencji, jest to prostsze zadanie – można bowiem przeprowadzić testy czy zadania, które mogłyby pozwolić na sprawdzenie konkretnych umiejętności, np. związanych z rachunkowością – choć nawet to, w dobie rozmów zdalnych i w sytuacjach, kiedy pracownik na wykonanie danego zadania ma dostatecznie sporo czasu, np. kilka dni, rodzi niekiedy wątpliwości co do rzeczywistych kompetencji danej osoby. Niemniej, zakładając, że pod tym względem rekrutacja przebiega bez zastrzeżeń, warto sprawdzić kandydata pod względem motywów podjęcia pracy w danym przedsiębiorstwie. Agencja detektywistyczna jest w stanie odkryć ewentualne powiązana kandydata z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi, ujawnić nieuczciwe motywy finansowe czy związane z planowaną kradzieżą własności intelektualnej. Może dokładnie sprawdzić czy i jakie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe zarówno samego kandydata do pracy, jak i jego dotychczasowych partnerów biznesowych, a nawet członków rodziny. Ostrożność na tym etapie rekrutacji i zatrudnienie detektywa pomaga przeciwdziałać oszustwom gospodarczym.

Okres próbny pracownika

Weryfikacja kandydatów do pracy może mieć miejsce jeszcze kiedy zatrudnieni są oni na okresie próbnym. Zwykle wynosi on 3 miesiące, ale nie jest to reguła. W tym czasie można zweryfikować kandydata już pod względem wykonywania przez niego obowiązków służbowych. W grę wchodzi obsługa klienta, kiedy to detektyw może zaraportować o każdym etapie owej obsługi. Detektyw może przekazać pracodawcy informacje na temat dbałości o proces fakturowania, otrzymywania rachunków, paragonów, uzyskania odpowiedzi pracownika na zadane pytania, zaangażowania pracownika i wiele innych. Detektyw może również sprawdzić prawidłowość wystawionego w czasie trwania okresu próbnego zwolnienia lekarskiego czy zdobyć dane, które pozwoliłyby na porównanie rzeczywistych planów zawodowych z tymi deklarowanymi przez pracownika. 

Oprócz wymienionych powyżej zagadnień działania detektywa w celu weryfikacji kandydatów do pracy mogą dążyć do poznania historii ewentualnego zadłużenia, przedłożenia informacji na temat wcześniejszej edukacji czy szkoleń, a nawet poznania przeszłości kryminalnej kandydata.