Menu Zamknij

Jak uchronić się przed oszustwem gospodarczym

Oszustwa gospodarcze – jak się przed nimi uchronić?

Oszustwa gospodarcze czy korporacyjne nie należą do rzadkości. Właściciele firm mają dziś wiele powodów, aby w sposób szczególny zadbać o bezpieczeństwo firmy i pracowników. Narażone bywają sprawy zarówno kondycji finansowej firmy, jak i poufności informacji wewnętrznych – swoistych tajemnic firmowych. Oto kilka słów o sposobach działania oszustów korporacyjnych i o tym, jak najlepiej się przed nimi chronić.

Współczesny świat sprzyja oszustwom

W dzisiejszym, nowoczesnym świecie, bardzo wysoko rozwiniętym pod względem technologicznym, wiemy o sobie zdecydowanie więcej, niż kiedykolwiek wcześniej. Nawet, jeśli pilnujemy swojej prywatności, doświadczeni fachowcy są w stanie wyciągnąć wiele informacji z pozornie błahych faktów. Podobnie jest w świecie korporacyjnym. Tam również łatwiej o dostęp do danych, które wolelibyśmy utrzymać niejawnymi. Dotyczy to niemal każdej firmy – od małej, jednoosobowej działalności, po olbrzymie korporacje.

Oszustwa wewnątrz firmy

Oszustwa wewnętrzne to tego rodzaju oszustwa, których korzeniami jest wnętrze samego przedsiębiorstwa. Wcale nie musi dojść do popełnienia przestępstwa, które skutkowałoby doprowadzeniem sprawcy do odpowiedzialności karnej, aby można było mówić o oszustwie wewnątrz firmy. Takim działaniem jest bowiem chociażby nadużycie swojego stanowiska przez pracownika albo szefa. Jeśli dana osoba wykorzystuje swoją pozycję w organizacji do określonych celów, również prywatnych i niezwiązanych z kwestiami zawodowymi, mamy do czynienia z oszustwem. Jest nim również sytuacja, kiedy pracownik, czy to pod wpływem presji, czy w wyniku własnych, nieuczciwych dążeń, dopuszcza się niekorzystnego dla firmy zarządzania kapitałem ludzkim czy lokowaniem finansowym, np. w celu osiągnięcia własnej korzyści majątkowej. 

oszustwa w firmie

Sprawdzaj, z kim masz do czynienia

Sprawdzanie przyszłych, potencjalnych współpracowników czy kontrahentów, czyli wywiad gospodarczy, to część podstawowej oceny ryzyka w świecie korporacji. Wywiad przeprowadzony może być przed podpisaniem ważnych umów, kontraktów i transakcji o wysokiej stawce. Może pomóc w uniknięciu zaciąganych zobowiązań, które w perspektywie czasu mogłyby okazać się dla firmy niekorzystne. W przypadku naboru nowych pracowników pomaga zaś uniknąć zatrudnienia osoby, której pobudki do pracy w danej firmie są kierowane wyniesieniem na zewnątrz kluczowych informacji – wewnętrznych przepisów, procesów, przyszłych planów, zamierzeń. Niejedno biuro detektywistyczne ujawniło tego typu działania konkurencji. 

Wczesne wykrywanie nieprawidłowości w firmie

Nasza agencja detektywistyczna działająca w Poznaniu, w ciągu dwóch dekad swojej działalności pracowała nad bardzo wieloma sprawami dotyczącymi oszustw korporacyjnych. Nasze doświadczenie podpowiada nam, że jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania rozwojowi ryzykownych dla przedsiębiorstwa sytuacji jest dobry monitoring procesów, które przebiegają w firmie i wczesne wykrywania ewentrualnych nieprawidłowości – finansowych, ksiegowych, kadrowych. Bardzo często przedsiębiorstwa nie mają w ogóle wdrożonego zabezpieczenia, które pozwoliłoby na wykrywanie oszustw korporacyjnych, nie są więc przygotowane na wykrywanie i udaremnianie takich niebezpieczeństw jak nieuczciwa konkurencja, celowe wprowadzenie w błąd, ujawnianie niejawnych informacji, mobbing czy zastraszanie.

audyt w firmie

Co z kontrahentami, nieregulującymi swoich zobowiązań?

Czasem zdarza się, że pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności firma nawiąże współpracę z kontrahentem, który nie jest skory do wywiązywania się ze swoich zobowiązań, wynikających z podpisanego kontraktu. Jako że właściciele firm często pragną być kojarzeni jako godni zaufania, wyrozumiali względem swoich biznesowych partnerów, nie od razu reagują na niedotrzymanie zobowiązań, najczęściej finansowych. Nieuczciwi współpracownicy jednak wykorzystują fakt, że niezapłacona faktura nie kwalifikuje się pod kodeks karny, lecz cywilny, i że trudno jest udowodnić, że zachowanie sprawcy, czyli dłużnika, od początku sugerowało, że nie miał zamiaru zapłacić faktury lecz wyłudzić usługę czy towar. W takiej sytuacji wspomóc może biuro detektywistyczne. W zależności od tego, jaki cel przyświeca naszemu Klientowi, postaramy się doprowadzić do uregulowania zobowiązań bądź wykazania nieuczciwych praktyk przed sądem.