Menu Zamknij

Nękanie w szkole a pomoc detektywa

Szkoła z założenia jest miejscem, gdzie dziecko powinno czuć się bezpiecznie. To w szkole młodzież zdobywa wiedzę, rozwija się emocjonalnie za sprawą codziennych interakcji, zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi — nauczycielami, pedagogami. Szkolna rzeczywistość nie zawsze jednak jest idealna. Zdarza się, że dochodzi w niej do nadużyć. Nękanie to jedna z takich sytuacji. Co zrobić, kiedy podejrzewasz, że syn lub córka padli ofiarą tego rodzaju przemocy? Jak rozpoznać symptomy nękania? W jaki sposób w ukróceniu tego procederu może pomóc prywatny detektyw?

Czym jest nękanie?

Uporczywe nękanie to powtarzające się zachowanie, którego celem jest prześladowanie drugiej osoby. Zachowanie to może wyrażać się w czynnościach fizycznych, jak naruszanie nietykalności cielesnej np. przez popychanie czy uderzanie. Najczęściej jednak odnosi się do naprzykrzania się ofierze nękania w sposób bardziej subtelny dla otoczenia, a równie krzywdzący w odczuciu dla ofiary jak atakowanie fizyczne. Nękanie to więc dokuczanie, naruszanie prywatności, wprawianie w niepokój, wywoływanie poczucia zagrożenia. Może przybierać formy ośmieszania, poniżania, podważania wiarygodności, kompromitowania w oczach pozostałych kolegów i koleżanek. Wszystkie te działania podejmowane bywają i na szkolnym korytarzu, i w sieci. Media społecznościowe to obecnie bardzo ważna dla młodzieży część społecznego funkcjonowania, dająca poczucie przynależności. Kradzież tożsamości czy pisanie nienawistnych komentarzy w sieci pod czyimś adresem mocno uderzają w poczucie godności młodych osób. Niekiedy w odniesieniu do nękania mówi się wprost o stalkingu, który zgodnie z przepisami kodeksu karnego jest przestępstwem. Warto jednak zaznaczyć, że w szkolnym środowisku nie zawsze możemy mówić o popełnianiu przestępstwa stalkingu. Jeżeli sprawa dotyczy nękania dziecka przez dziecko, może być mowa o czynie karalnym, o którego konsekwencjach rozstrzyga sąd rodzinny w ramach postępowania w sprawach nieletnich. Co innego zaś, jeśli za uprzykrzaniem się dziecku stoi osoba dorosła. Jeżeli osobie tej zostanie udowodnione przestępstwo stalkingu, grozi jej kara pozbawienia wolności.

Nękający rówieśnicy

Z racji tego, że szkoła jest ogromnym zbiorowiskiem dzieci i młodzieży, ich wzajemne interakcje są zupełnie naturalne. Jak w każdej grupie, tak i w tej rówieśniczej, może dochodzić do wielu konfliktów, ścierania racji. Pojawiają się też wzajemne sympatie i antypatie. W zdrowych relacjach jednak nie powinno dochodzić do przemocy, ani fizycznej, ani psychicznej. Kiedy więc jeden lub więcej uczniów nęka kolegę lub koleżankę, mowa o przemocy w szkole. W pierwszej kolejności należałoby poinformować o niej nauczycieli, najlepiej wychowawców. Nie zaszkodzi również, by o sprawie dowiedziała się dyrekcja szkoły.

zajęcia w szkole

Dziecko, które pada ofiarą uporczywego nękania, doznaje długotrwałego stresu. Jednym z jego objawów może być postępująca apatia, zniechęcenie do nauki, strach przed uczęszczaniem na lekcje. Nierzadko pierwszym krokiem, który w tej sytuacji warto podjąć, to zaprowadzenie dziecka do szkolnego psychologa. Dzieci mogą też reagować na nękanie przez rówieśników w sposób afektywny. Spokojne dotąd usposobienie może nagle przeistoczyć się w agresywne, dziecko może odgrażać się słownie, stać się nadpobudliwe i sprawiające problemy. Może być to swoiste nieme wołanie o pomoc i chęć zwrócenia na siebie uwagi. W takich warunkach trudno o dostrzeżenie prawdziwej przyczyny problemów. Klasyczne „to on zaczął”, rzucane między ofiarą nękania a jego sprawcą, może przysparzać nie lada trudności w odkryciu faktycznego charakteru relacji, która jest nierówna i przemocowa. Obserwacja osoby, zarówno poddawanej nękaniu, jak i tej stosującej ten rodzaj przemocy, może być wówczas pomocna. Psycholog i szkolny pedagog działają na terenie szkoły. Ale co poza nią? Do nękania dochodzić może na szkolnym boisku, w drodze do lub ze szkoły, podczas pozaszkolnego spędzania czasu wolnego przez osoby z klasy — wszędzie tam może przydać się pomoc detektywa. Podobnie, jeśli dziecko jest nękane przez szkolnych rówieśników w sieci. Dobre biuro detektywistyczne posiada narzędzia do tego, by zidentyfikować sprawcę wirtualnego nękania i zdobyć na nie dowody. Niezależnie od tego, czy ujawnienie uporczywego nękania będzie wymagało znalezienia sposobu na wejście w środowisko rówieśnicze Twojego dziecka, czy też wiedzy informatycznej do identyfikacji autora oczerniających wpisów w internecie, dzięki pomocy detektywa Twoja latorośl będzie miała szansę na zakończenie swojej traumy i doczekanie się ukarania przemocowców.

Gdy nauczyciel nadużywa swojej pozycji

Sytuacja, kiedy nękanie w szkole jest wynikiem działania osoby dorosłej, np. nauczyciela względem ucznia, sprawa jest o tyle skomplikowana, że do czynienia mamy z nadużywaniem pozycji władzy. Jeśli dziecko daje sygnały, że nękane jest przez nauczyciela lub wprost zwierza się, że istotnie dotyczy go ten problem, bardzo liczy na wsparcie rodzica czy opiekuna. Nękanie to jednak poważne zarzuty i ze zrozumiałych względów otwarta konfrontacja z ciałem pedagogicznym nie zawsze jest najlepszym krokiem. Z jednej strony nauczyciel to zawód zaufania publicznego. Z drugiej zaś możemy mieć do czynienia z nie zawsze obiektywnymi opiniami jego kolegów po fachu, może dochodzić do ewentualnych protekcji itd. Przemocowy dydaktyk może zaprzeczyć zarzutom, zarzucić kłamstwo uczniowi, wyprzeć się swoich niewłaściwych zachowań, powołać na staż pracy czy dotychczasową, nieposzlakowaną opinię. Pamiętać trzeba jednak, że nawet jeśli żaden uczeń nie skarżył się wcześniej na nękanie ze strony konkretnego belfra, nie oznacza to, że takie nękanie nie miało miejsca. Wstyd, strach przed konsekwencjami, obawa przed postawieniem złej oceny, chęć zatrzymania dalszej eskalacji nękania — wszystko to mogą być czynniki, które skutecznie zamykają usta innym ofiarom. Uporczywe nękanie, jak każda forma przemocy, odciska ogromne piętno na psychice dziecka, dlatego nigdy nie wolno w takiej sytuacji odpuszczać, lecz sięgnąć po sprawiedliwość, Aby jednak stało się jej zadość, trzeba przeprowadzić przemyślaną i skuteczną interwencję. I w tym właśnie jest w stanie pomóc agencja detektywistyczna. Pracownicy agencji zrobią wszystko, by ujawnić, w jaki sposób dydaktyk traktuje swojego ucznia. Działają zawsze zgodnie z prawem, w pełni profesjonalnie. Doświadczenie pozwala na dobór optymalnych sposobów prowadzenia śledztwa i ograniczenie do minimum czasu zbierania wszelkich niezbędnych dowodów.

pusta sala lekcyjna

Żaden rodzic czy opiekun nie przejdzie obojętnie wobec podejrzeń, że dziecko jest obiektem uporczywego nękania. Doświadczanie przez ucznia traumatycznych zachowań może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce, spadku motywacji, rozwoju zaburzeń, stanów lękowych. W skrajnych przypadkach może rodzić myśli samobójcze, których niebezpieczeństwa nikomu nie trzeba tłumaczyć. Jako osoba odpowiedzialna za dziecko, zobowiązany jesteś zrobić wszystko, by nie dopuścić do eskalacji przemocy. Nękającym może być młodszy kolega, koleżanka z wyższej klasy, nauczyciel, wychowawca, pan woźny. Nie ma reguły. Usługi detektywistyczne pozwolą Ci rozeznać się w sytuacji, zdobyć dowody niewłaściwego zachowania i dochodzić praw swojego dziecka przed sądem.