Menu Zamknij

Pomoc detektywa w przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji

Powstawanie coraz to nowych przedsiębiorstw, firm, start-upów, jest stałym elementem dzisiejszej, wolnorynkowej rzeczywistości. Przedsiębiorcy starają się przyciągnąć klienta, kusząc atrakcyjnymi ofertami. Ten zaś ma zwykle do wyboru kilka firm tej samej branży, może więc porównywać usługi czy produkty między sobą i wybrać te, które uzna za najtrafniejsze dla siebie. Z uwagi na to, że na rynku utrzymują się najlepsi, a słabe firmy lub takie, które nie zdołają przyciągnąć zainteresowania, upadają, firmy walczą o klientów bardzo różnymi metodami. Metody te nie zawsze są zgodne z prawem. Te przedsiębiorstwa, które działają na tym polu zgodnie z literą prawa, padają nierzadko ofiarą tzw. nieuczciwej konkurencji.

Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?

To, czym jest nieuczciwa konkurencja, definiuje Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z zapisami Ustawy, czynem tym jest sprzeczne z prawem albo dobrymi obyczajami działanie zagrażające lub naruszające interes innego przedsiębiorcy, lub klienta.

W szczególności mowa o:

 1. Wprowadzających w błąd:
 • oznaczeniach przedsiębiorstwa, towarów lub usług
 • oznaczeniach pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzających w błąd reklamach, naśladownictwie produktów, pomawianiu lub nieuczciwym zachwalaniu,
 1. naruszeniach tajemnic przedsiębiorstwa
 2. przekupstwach osoby pełniącej funkcję publiczną
 3. namawia do rozwiązania lub niewykonania umów
 4. sprzedażach lawinowych lub działalności konsorcyjnej
 5. utrudnieniach dostępu do rynku
 6. nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.

Powyższe czyny są sprzeczne z ideą uczciwego konkurowania pomiędzy firmami czy przedsiębiorcami. Problem w tym, że nie zawsze jednak są łatwo wykrywalne i proste do identyfikacji. Jeśli przedsiębiorcy podejrzewają, że w branży działać może inna firma działająca wbrew powszechnie przyjętym zasadom, biuro detektywistyczne może pomóc w ustaleniu, czy mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją. Zebrać może wówczas odpowiednie dowody, z którymi można udać się do sądu.

ludzie pracujący przy monitorach

Detektywi na tropie nieuczciwych praktyk

Praca detektywa może pomóc nie tylko w ujawnieniu nieuczciwej konkurencji, ale też w doprowadzeniu stron przed sąd. Pozwala to na ukaranie sprawców działań wbrew przepisom prawa i ewentualnie wniesienie o zadośćuczynienie.

Prywatny detektyw jest w stanie między innymi:

 • ustalić kto odpowiedzialny jest za produkcję, promocję i sprzedaż konkurencyjnych produktów czy usług,
 • udokumentować posługiwanie się przez konkurencję znakami towarowymi, do których konkurencja ta nie ma praw (np. logotypem, nazwą itp.),
 • ustalić prawdziwe pochodzenie danego produktu i udowodnić niezgodność pochodzenia z treściami prezentowanymi w materiałach reklamowych,
 • ujawnić próby podrabiania istniejących, zastrzeżonych produktów,
 • udowodnić sprzedaż produktów poniżej kosztów ich wytworzenia,
 • ujawnić utajone ryzyko związane z korzystaniem z danego produktu,
 • ustalić źródło przecieku informacji, w wyniku którego poza firmę przedostają się informacje poufne.

Wszelkie zebrane informacje detektyw przekaże zatrudniającemu go przedsiębiorcy w formie szczegółowego raportu. Pozyskiwanie informacji jest niezwykle profesjonalne i zawsze przebiega w sposób legalny. Zebrane dane mogą posłużyć jako dowody w sprawie.

Pomoc detektywa – dobre imię firmy

Przedsiębiorca, którego dotknęły nieuczciwe praktyki konkurencji, w pierwszej kolejności odczuje nagły i nieuzasadniony spadek obrotów. Produkty i usługi zaczną sprzedawać się gorzej. Nastąpi odpływ klientów, a być może również część współprac biznesowych. Wszystko to oczywiście będzie mieć swoje konsekwencje dla sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ale pieniądze to nie wszystko. Na szwank narażone jest też dobre imię firmy. Rozpowszechnianie kłamliwych i niezgodnych z rzeczywistością informacji to bardzo częste działanie, którego dopuszczają się firmy, pragnące wyeliminować konkurencję. Tak zwany czarny PR ma za zadanie zdyskredytować firmę w oczach klientów i jest techniką manipulacji. Profesjonalny prywatny detektyw będzie w stanie ustalić zleceniodawcę, czy autora czarnego PR-u, a także jego motywów niszczenia wizerunku oraz dokładnych technik działania. Ustalenia te mogą pomóc w kwalifikacji czynu pod względem prawnym i domaganiu się roszczeń — zarówno finansowych, jak i przeprosin.

wnętrze biura dużej firmy

Dzięki pomocy biura detektywistycznego firma przeciwdziałać może nieuczciwej konkurencji. Takie kwestie jak znak firmowy, nazwa handlowa, oryginalność produktów, czy nawet tajemnica przedsiębiorstwa będą znacznie bardziej bezpieczne, jeśli w przypadku najmniejszych nawet podejrzeń dokładnie przeanalizuje się sytuację przedsiębiorstwa na tle konkurencji.