Menu Zamknij

Czym jest kontrobserwacja

Na czym polega kontrobserwacja?

Pod tajemniczą nazwą kontrobserwacja kryje się bardzo ciekawa usługa detektywistyczna. Choć niewielu o niej słyszało, profesjonaliści w branży posiadają ogromną wiedzę na temat technik kontrobserwacji i potrafią wykorzystać je w praktyce. 

detektyw_z_aparatem

Co to jest kontrobserwacja?

Kontrobserwacja to taka usługa detektywistyczna, która zmierza do ujawnienia bądź wykluczenia faktu, że klient agencji detektywistycznej lub wskazane przez niego osoby są obserwowane przez osobę lub zespół osób z zewnątrz. Innymi słowy, kontrobserwacja przynosi odpowiedź na pytanie, czy dana osoba jest już przez kogoś obserwowana. Przydatna jest szczególnie wtedy, kiedy ktoś czuje lub podejrzewa, że z jakichś względów mógł stać się obiektem obserwacji. Jeżeli przypuszczenia się potwierdzą i agencja detektywistyczna zdobędzie dowody świadczące o tym, że klient jest obserwowany (czyli poddany tak zwanej wrogiej obserwacji) przez niepowołane osoby, może na życzenie klienta podjąć takie działania, które wyeliminują możliwość dalszego obserwowania lub skutecznie ją utrudnią. 

W jakim celu prowadzi się kontrobserwację?

Kontrobserwacja, oprócz tego, że ujawnia wrogą obserwację lub ją wyklucza, może pomóc w określeniu tego, czy obserwowany jest tylko klient, czy może też osoby z jego otoczenia (rodzina, znajomi). Pozwala też ustalić cel prowadzenia tych obserwacji oraz to, kto jest jej zleceniodawcą. Ustalone w toku kontrobserwacji fakty mogą bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo klienta. Działania podejmowane przez biuro detektywistyczne, które wykryło prowadzenie wrogiej obserwacji mogą uchronić przed wyciekiem ważnych dla klienta danych, takich jak szczegółowy plan dnia, miejsce zamieszkania i  pracy, szczegóły obowiązków zawodowych, odwiedzane miejsca, lista kontaktów itp. 

Czy kontrobserwacja dotyczy jedynie osób?

Choć kontrobserwacja dotyczy zwykle osób fizycznych, to zdarzają się zlecenia, które polegają na zdobyciu dowodów na to, że przedmiotem obserwacji innych osób stały się obiekty – domy, zakłady pracy, budynki użyteczności publicznej, a nawet przedmioty osobiste. Kontrobserwacje przedsiębiorstw często prowadzą do ujawnienia obserwacyjnych działań firm konkurencyjnych, które dążyły do przejęcia kluczowych kontrahentów, poznania tajemnic firmowych, rozliczeń finansowych, poznania miejsca zbytu lub zakupu towarów i wielu innych, istotnych pod względem gospodarczym, faktów. Pozwalają także na wykrycie podsłuchów i innych metod inwigilacji gospodarczej.

Jakie są korzyści z kontrobserwacji?

Dokładna wiedza na temat tego kto i dlaczego obserwuje klienta to bezpośrednie skutki kontrobserwacji, ale pośrednio może ona pozwolić uniknąć wielu przykrych okoliczności. Prywatny detektyw, który podjął się kontrobserwacji, niejednokrotnie przyczynił się do wyeliminowania takich planowanych względem klienta działań jak włamania do mieszkania, kradzieże mienia, rabunki, porwania i wiele innych aktywności przestępczych, a także niepowodzeń prywatnych: skandali, plotek, zniesławień itp.

Na czym dokładnie polega kontrobserwacja?

Wszystko zależy od specyfiki danej sprawy. Szczegóły usługi kontrobserwacji ustalane są z klientem, bowiem każda sprawa detektywistyczna traktowana jest indywidualnie. Techniki kontrobserwacji, aby była skuteczna i efektywna, muszą być zawsze optymalnie dostosowane do potrzeb i wymagań danej sprawy, jej charakteru, złożoności. Zależą też od tego, czy kontrobserwacja ma pozostać utajona (w przeważającej większości przypadków) czy też klientowi zależy na zademonstrowaniu tego, że wroga obserwacja została zdemaskowana (zdarza się to niezwykle rzadko i raczej w sprawach, w których zewnętrzna obserwacja prowadzona jest przez osoby w tym wyspecjalizowane).

Jeżeli podejrzewasz, że mogłeś stać się obiektem niechcianej obserwacji, zapraszamy do kontaktu. Pracownicy naszego biura po rozpoznaniu sprawy postarają się zaproponować możliwe rozwiązania i wdrożyć odpowiednie techniki kontrobserwacyjne, tak, abyś mógł poczuć się bezpiecznie.